Strani jezici

Programi učenja stranih jezika za odrasle:

NJEMAČKI JEZIK OPĆI (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
ENGLESKI JEZIK OPĆI (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
ENGLESKI JEZIK POSLOVNI (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

 • UVJETI UPISA I CERTIFIKAT
  • Nastavni plan i program učenja njemačkog jezika za odrasle usklađen je sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, europski prihvaćenim smjernicama i razinama jezičnih kompetencija. Cilj nastave stranih jezika u Učilištu je razvijanje komunikacijskih kompetencija, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u stranojezičnoj sredini, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti stranim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Pritom se kod polaznika razvija razumijevanje i prihvaćanje novih i drukčijih kultura – interkulturalna kompetencija i tolerancija – ali i svijest o vlastitoj kulturi
   Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje (Školska knjiga, 2005.) te na Europskoj jezičnoj mapi koja je iz njega izvedena.

 

 • Uvjeti upisa:
  • završena osnovna škola
  • 15 godina života

german_germany_plate plate_school_blackboard