Osposobljavanje za poslove u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo