Osposobljavanje u području rada cestovni promet

POSLOVI CESTARA

Nakon savladanog programa osposobljavanja polaznik će biti osposobljen za uključivanje u rad u tvrtkama koje se bave održavanjem, popravkom i gradnjom cesta.

  • Uvjeti upisa:
    • završena osnovna škola
    • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika