Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Pučko otvoreno učilište MARINKOVIĆ Garešnica, odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta provodi program osnovnoškolskog obrazovanja odraslih.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi financiranje programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima za hrvatske državljane, državljane država članica Europskog gospodarskog prostora s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, od 15. do 65. godine života.

Pravo pristupa programu osnovnog obrazovanja i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima imaju i azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom te stranci pod privremenom zaštitom, sukladno odredbama propisa kojima se rješava pitanje međunarodne i privremene zaštite.

Polaznik koji u sustavu obrazovanja odraslih završi osnovnoškolsko obrazovanje ima pravo na jedno osposobljavanje za jednostavnije poslove na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja.

????????