Uvjeti upisa

Modul za profesionalne korisnike:
Za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za profesionalne korisnike osoba mora biti punoljetna i imati završenu najmanje osnovnu školu.
Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu se može prijaviti osoba:

 1. za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
  1. diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
  2. preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

 1. za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i s najmanje završenom:
  1. srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

Modul za distributere:
Za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za distributere, ovisno o poslovima koje će obavljati, osoba mora imati:

 1. za distributera – prodavača završenu kvalifikaciju na razini 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda, zanimanje poljoprivredni tehničar ili poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut, uz najmanje 90 sati iz područja zaštite bilja, položenih u okviru redovitog školovanja ili naknadno položenih u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave za srednje škole
 2. za djelatnike u distribuciji koji skladište, prevoze i izdaju pesticide završenu kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo.

Iznimno, za stjecanje potvrde iz modula izobrazbe za distributere – prodavače mogu se prijaviti i osobe koje su bile zaposlene u specijaliziranoj prodavaonici na poslovima čuvanja i izdavanja pesticida i davanja uputa o njihovoj stručnoj primjeni do 31. prosinca 2012., koje imaju završenu najmanje kvalifikaciju na razini 4.1. HKO-a u sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina, podsektor Poljoprivreda i sektor Šumarstvo i drvna tehnologija, podsektor Šumarstvo, s odslušanim predmetima iz zaštite bilja.

Modul za savjetnike:
Za stjecanje potvrde iz modula za savjetnike osoba mora imati završen:

  1. preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili
  2. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili
  3. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili
  4. preddiplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke ili
  5. preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij agronomske ili šumarske struke

u sklopu kojeg je odslušala i položila predmete iz zaštite bilja u nastavnom opterećenju u trajanju od 90 sati, položenih u okviru redovitog studija iz ovoga stavka ili naknadno položenih na studiju u okviru cjeloživotnog obrazovanja ili drugog oblika nastave na visokom učilištu.

Za izobrazbu za modul savjetnika može se prijaviti i osoba sa najmanje završenom:

  1. srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.