Termini održavanja izobrazbe

Vrsta izobrazbe: Modul za profesionalne korisnike

Priručnik: Polaznici mogu preuzeti Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja koji je objaviloMinistarstvo poljoprivrede, a nalazi se i na našim stranicama. Osim toga svaki će polaznik dobiti i skriptu o sigurnom rukovanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja izrađenu na temelju Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede

Popis predavača:

  • Franjo Vrućina
  • Marin Mudronja
  • Antun Grgić
  • Radmila Akšan Buban
  • Ruža Vukadin
  • Stjepan Rakarec

Prijave: Prijave se vrše osobno u prostorijama Učilišta, te putem prijavnice objavljene na našoj stranici.

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida