Osposobljavanje za poslove u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina